gallery/logo_ecomania

Rajamäen kyläyhdistys

 

Rajamäen kylätalon, Terveystie 1

 

 

Viikon 50 ohjelma, 10.12 – 14.12, klo 10-12.30.

 Ke Omia esityksiä

To Yhteislaulua ja glögiä

Pe Keskustelua joulun perinteistä

 

Kaarlo Palomäen Lumikuvia näyttely jatkuu tammikuun ajan.

 

Kiitos käviöille syyskaudesta. Kylätalo jää joulutauolle ja talo avautuu taas Ti 8.1.2019 klo 10

Tervetuloa!

Kahvia ja teetä saatavilla, maksua vastaan

 

Tilanvaraukset ensi vuodelle p. 0442197574

 

 

Päivitetty 12.12-18

­

 

Reksteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ päivitetty 27.06.2018

Rekisterinpitäjät

Nimi: Rajamäen kyläyhdistys ry

Osoite: Terveystie 1, 05200 Rajamäki

Puhelin no: 040 317 1850

Sähköpostiosoite: anja.lammio(ät)gmail.com

Yhdistyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Anja Lammio

Puhelin no: 040 317 1850

Sähköpostiosoite: anja.lammio(ät)gmail.com

Rekisterin nimi Rajaky

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä ylläptää yhdistyslain(26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa,

johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä.

Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallintaja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli jäsen ei ole henkilökohtaisesti kieltänyt tietojensa luovuttamista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenyhdistyksen jäsenrekisteri Rajaky sisältää seuraavat tiedot sen jäsenistä: Jäsennumero, etu- ja sukunimi, lähiosoite, lähiosoite 2, postinumero, postitoimipaikka ja maa, syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Jäsenkauden päättymispäivä, jäsenyyden tila.

Markkinoinninesto, jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot. Yhdistysjäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, yhdistysjäsenyydentila. Yhdistyksen luottamustehtävät, yhdistyksen luottamustehtävän alkamis- ja päättymispäivä, luottamustehtävän tila.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä ja tallenetaan Rajamäen Kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteriin. Tietoja päivitetään jäsenen itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen antamien tietojen perusteella.

Jäsenten nimi- ja osoitetietoja päivitetään kuukausittain Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli jäsen on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, päivittyy uusi nimi ja/tai osoite automaattisesti.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osopuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rajamäen Kyläyhdistys ry voi luovuttaa jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten henkilötietoja lainsäädännon sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Henkilötietoja voidaan siirtää Rajamäen Kyläyhdistys ry:n ja / tai senjäsenyhdistysten tietojärjestelmien välillä.

Jäsenyhditys voi luovuttaa jäsentensä osoitteita yhdistyksen toiminnan kannalta terpeellisille tahoille ja yhteistyökumppaneille. Näiksi katsotaan mm. jäsenlehden painotalot, yhdistyksen ylläpitämät omat jäsenrekisterit ja nettisivut.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat jäsenrekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

Kaikilla rekisteriä käsittävillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjaumiset. Käyttäjälle on määrätty käyttöoikeustaso, joten tietoja tietoja pääsee muokkaamaan vain Rajamäen Kyläyhdistys ry:n nimeämät / lisensoimat henkilöt.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan jäsenen omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan Rajamäen Kyläyhdistys ry:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jäsenen oikeudet

Sen, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä jäsenelle tilaisuuden tutustua henkilölain 25§:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastusasiossa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa jäsen voi ottaaa yhteyttä Rajamäen Kyläyhdistys ry:een puh. 040 317 1850 Terveystie 1, 05200 Rajamäki, Jäsenrekisterin pitäjään anja.lammio(ät)gmail.com

Kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkinointia sekä markkina- ja mielipidtutkimusta samoin henkilömatrikelia ja sukututkimusta varten.

Suoramarkkinointukiellon voi tehdä osoitteessa www. Rajamäen kyläyhdistys.fi.

Kielto-oikeus ei koske normaalia jäsenviestintää.

Kieltoasioissa jäsen voi ottaa yhteyttä Rajamäen Kyläyhdistys ry:een puh. 040 317 1850

Terveystie 1, 05200 Rajamäki, www.rajamäen kyläyhdistys.fi