Tietoa meistä

Historia ja tämä päivä

Rajamäen kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2002, kun kylään haluttiin rakentaa yhteisöllisyyttä , joka kestäisi myös tulevaisuuden muutokset. Alun alkaenkin yhdistyksen haluttiin hyödyttävän kaikkia ja jo alkuvaiheessa toimintaan tuli mukaan monia yrityksiä.

Kyläyhdistys on antanut perustamisestaan lähtien lausuntoja ja tehnyt kuntalaisaloitteita paikallisiin asioihin liittyen, sekä ollut yhteydessä oman alueensa kuntapäättäjiin. Esimerkki hankkeesta, jonka toteutumiseen kyläyhdistys pyrki vuosien ajan vaikuttamaan, on nyt toteutunut Rajamäen ja Kirkonkylän välinen kevyenliikenteen väylä. Meidän tavoitteemme

Rajamäen Kyläyhdistyksen tavoitteena on kyläyhteisön kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta. 

Pyrimme eri tahojen kanssa yhteistyöllä turvaamaan toimialueen palvelut, kehittämään aluetta sekä vaalimaan että edistämään alueen kultuuria.

Liittymislomake

Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksen toimintaa.